Nummenmäen Pientalot ry

Pakalaisten asialla vuodesta 1922

Etusivu Hallitus Tapahtumia Jäsenedut Talkkarit Laitevuokraus Edunvalvonta Kuvia


Talkkarit

Muutamia perusasioita, jotka on hyvä tietää ja muistaa, kun puhutaan Omakotitalkkarista ja talkkaritoiminnasta.

Koko toiminnan alkuun panevana voimana on ollut ajatus auttaa yhdistyksen apua tarvitsevia jäseniä. Talkkaritoimintamme ei kilpaile yritysten ja ammatinharjoittajien kanssa, vaan talkkarimme tekevät sellaisia töitä, jotka muutoin jäisivät kokonaan tekemättä.

Voi hyvin ymmärtää, että ikääntyminen, vamma tai sairaus haittaa tai estää omatoimisuuden. Halua vielä olisi, mutta kun ei oikein enää kykene. Tässä astuu omakotitalkkari mukaan kuvaan omalla työpanoksellaan.

On hyvä muistaa, että talkkari on tietysti kaikkien jäsenten käytössä, onhan hän eräänlainen omakotiyhdistyksen ”vuokrakone”, kaikkien jäsenten käytettävissä oleva jäsenetu.

Monet työt ja askareet ovat sellaisia, että niitä on yksin hankala tai suorastaan mahdotonta tehdä.

Apulainen, omakotitalkkari, tuo sen pienen lisän, joka tarvitaan, että rupeaa tulemaan valmista.

Joskus muutkin syyt, omat työ- tai muut kiireet antavat aiheen tilata omakotitalkkarin arjen avuksi. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, kaikkihan joskus apua tarvitsevat!

Omakotitalkkari ei ole minkään alan ammattimies tai –nainen. Hän tekee työt jokamies­osaamisella. Talkkaria pitää perusteellisesti neuvoa ja opastaa, jotta työn lopputulos olisi likimain toivottu

Omakotitalkkarilla ei ole omia työvälineitä mukana.

Kaikki työt tehdään omakotiyhdistyksen jäsenen työvälineillä ja tarvikkeista. Myös tietyissä töissä tarvittavat suojautumisvälineet pitää työn teettäjän tarjota talkkarille. Talkkarille pitää myös järjestää tarvittaessa sopiva vaatteiden vaihtopaikka, wc:n käyttömahdollisuus ja tilaisuus käsien pesuun.

On olemassa paljon sellaisia töitä, joita omakotitalkkarimme eivät saa tehdä. Tällaisia ovat ammattityöt kuten sähkö-, tuli- ja putkityöt. Työsuojelulaki kieltää talkkareiltamme joukon töitä, samoin vakuutusyhtiö. Vieläpä omakotiyhdistyksemme on asettanut tietyt rajat sille mitä saa tehdä. Jonkin työn tekemisestä saattaa talkkari kieltäytyä, jos hän jo etukäteen tietää, ettei se tule onnistumaan.

Jos talkkari ei voi tehdä jotain työtä, hän tietää kuka tekee.

Talkkari auttaa jäseniämme löytämään työlle oikean tekijän, alan ammattilaisen tai sopivan yrityksen.

Nummenmäen Pientalojen toimialueen yrittäjistä on kerätty tietoja, ja heitä voi tarvittaessa käyttää, kun talkkarimme tarjoama ”naapuriapu” ei enää riitä.

Talkkarien puhelinnumerot ovat:   050 918 5029                    050 918 5026 

                                                   050 918 5028                    050 918 5032 

                                                   050 918 5031                    050 918 5030

Työnjohdon puhelinnumero on 045 155 2101

Avuntarpeesi voit soittaa suoraan omakotitalkkareille. Sovi heidän kanssaan mitä tehdään ja milloin.

Palvelumaksujen pankkitilin numero on FI86 4715 0010 0139 26

Yhdistyksen Y-tunnus on 0747317-7