Nummenmäen Pientalot ry

Pakalaisten asialla vuodesta 1922

Etusivu Hallitus Tapahtumia Jäsenedut Talkkarit Laitevuokraus   Edunvalvonta Kuvia


Edunvalvonta


Nummenmäen Pientalot ry seuraa jäsenalueensa kehitystä ja puuttuu epäkohtiin tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Seuraavassa on lueteltu toimenpiteitä  vuoden 2014 ajalta.

Edunvalvontaa 2014
 

Yhdistys lausui mielipiteensä keväällä TYKS U2:n asemakaavan valmistelusta. T-sairaalan laajennuk­seen liittyvässä lausunnossaan yhdistys esitti, että rakentamisessa pitää huomioida myös pysäköinti­rakennuksen sijoittaminen alueelle.

 

Yhdistys toimi aktiivisena jo edellisenä vuonna Oma­kotiliiton vireille panemassa kansalaisaloitteessa energiatodistusta koskevan lain muuttamiseksi. Kansalaisaloite toimitettiin Eduskuntaan keväällä 2014.

 

Yhdistys laati muistutuksen uudisrakentamiseen Uudenpellonkatu 21-23 liittyvään lupakäsittelyyn. Siinä vaadittiin kaupungin kaavoitusosastoa ja rakennusvalvontaa noudattamaan alueella voimassa olevaa asemakaavaa ja sen mukaisen rakentamis­tavan noudattamista.

 

Tekemäänsä aloitteeseen Nummenpakan katujen muuttamiseksi pääosin pihakaduiksi yhdistys sai Kaupungin liikennesuunnitteluvirastolta kielteisen vastauksen.