Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008 [17.03.2012 07:40] (nykyinen)
Kari Mononen luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +{{ :wiki:kupittaan_torpparit.jpg?nolink&100|}}
  
 +KUPITTAAN OMAKOTIYHDISTYS RY
 + 
 +====== TOIMINTAKERTOMUS 2008 ======
 +
 + 
 +Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 50. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 125 jäsenomakotitaloa.
 +
 +===== Toimihenkilöt ja johtokunta =====
 +
 +  * puheenjohtaja: Raimo Toivonen
 +  * varapuheenjohtaja: Atso Sinervo
 +  * sihteeri: Noora Hinkkanen
 +  * taloudenhoitaja: Leo Koski
 +  * muut jäsenet:
 +    * Matti Honkanen
 +    * Jukka Lindholm
 +    * Aleksi Roiha
 +    * Teija Suominen
 +    * Harry Suvanto
 +    * 
 +Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa ja kokouksissa on käsitelty erilaisia asioita 99 §:ää.
 +
 +===== Yleistä =====
 +
 +Johtokunta on yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisesti seurannut omakotiasukkaita koskevia tapahtumia, perehtynyt omakotiasukkaita koskeviin kaupungin päätöksiin ja tarvittaessa tiedottanut niistä jäsenkunnalleen. Jäsentiedotteita on jaettu vuoden aikana kolme kertaa.
 +
 +Vuosi 2008 oli Kupittaan omakotiyhdistyksen 50. toimintavuosi. 
 +Juhlavuoden kunniaksi huhtikuussa pidettiin 50-vuotisjuhlat Kupittaan Paviljongissa. Tilaisuuteen osallistui 38 torpparia. Juhlissa Jukka Lindholm nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi ja Leila Hurmerinnalle, Leo Koskelle, Raimo Toivoselle ja Harry Suvannolle jaettiin omakotiyhdistyksen viirit kiitoksena yhdistyksen eteen tehdystä työstä. Juhlavuoteen liittyen keväällä ilmestyi alueemme 50-vuotishistoriikki.
 +
 +Vuosi sujui yhdistyksemme ja alueemme kannalta kaiken kaikkiaan mukavasti. Monista omakotiasumiseen liittyvistä asioista syntyi runsaasti keskustelua. Vilkkainta keskustelua herätti hulevesiasiat. Vesilaitos ilmoitti jo ottavansa käyttöön korotetun maksun hulevesiverkostoon kuulumattomilta asukkailta. Loppuvuodesta tuli päätös, jonka mukaan hulevesimaksut tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2010. Johtokunta teki asiasta vesilaitokselle vetoomuksen, jossa vastustetaan korotettuja vesimaksuja. Myös TPK on vastustanut hulevesimaksuja. Vesilaitokselle tuli toimittaa syksyllä tonttia koskeva hulevesiselvitys.  
 +
 +Omakotiyhdistys otti myös kantaa ajoneuvojen nopeusrajoitusten muutosehdotuksiin koskien kaupungin nopeusrajoitusohjelmaa.
 +
 +Museovirasto on päivittänyt listan valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Alueemme on mukana keväällä 2008 julkaistussa listassa. Jatkossakin aluettamme pitää rakentaa perinteitä ja aluettamme koskevia ohjeita noudattaen. 
 +
 +Vuoden aikana alueelle on muuttanut tasaiseen tahtiin uusia torppareita. Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana. Johtokunta toivookin, että alueemme pysyy jatkossakin siistinä ja viihtyisänä asuinympäristönä. Alueemme yhteiset roskikset saivat johtokunnan työn tuloksena tukikehikot.
 +
 +Sähkösopimus uusittiin jälleen Turku Energian kanssa.
 +Kevätsiivoustalkoita jatkettiin perinteiseen hyväksi koettuun tapaan. Alueemme kevätsiivoustalkoot pidettiin toukokuun 7. päivä ja tapahtumaan osallistui kymmenkunta innokasta talkoolaista.
 +
 +Alueemme torppareilta on tullut kiitettävästi aloitteita kuluneen vuoden aikana, ja niistä on keskusteltu johtokunnan kokouksissa.
 +
 +===== Virkistystoiminta =====
 +
 +Alueemme joulujuhlat juhlittiin joulukuun alussa Kupittaan Paviljongissa. Perinteikkäissä joulujuhlissa nautittiin herkullinen jouluateria hyvää musiikkia kuunnellen. Jouluaterialle osallistui 31 torpparia.
 +
 +===== Lopuksi =====
 +
 +Johtokunta kiittää yhdistyksemme jäseniä ja toivoo jäsenistön aktiivisesti osallistuvan yhteisen yhdistyksemme toimintaan alkavana toimintavuotena 2009.
 +
 +Turussa 27.1.2009
 +
 +Johtokunta
© Kupittaan Omakotiyhdistys